Türkçe
Türkçe English

MİMARLIK

Barbaros Biçer 1984 Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur.(Diploma no:2589)

1987 yılından beri ekibi ile birlikte birçok mimari ve iç mimarı proje yaptı. Modern mimarlığın getirdiği tasarım anlayışını belirleyip, projelerinde fonksiyonların ve kullanıcı gereksinimlerinin en uygun şekilde çözülüp, daha sonra estetik öğelerle desteklenmesi gerektiği görüşündedir. Biçer Mimarlık olarak gelişen teknolojik trendlere uygun olarak yaptığı projelerde sürdürülebilirlik anlayışını, çevre dostu projeler yapmayı kendine hedef edinmiş olup, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak içine üstüne düşen sorumluluğa uygun yaşam alanları yaratmayı ilke edinmiştir.

Barbaros Biçer, enerji kimlik belgesi uzmanlığının yanında, Türk Akustik Derneği üyesidir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlardan (Çevre ve Orman Bakanlığı, yetki devri yapılan belediye ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) saha ölçüm çalışmalarını yürüten, denetim, şikayetlerin değerlendirilmesi ve izin/onay kapsamında raporları inceleyip değerlendirilmesinde A2 Tipi Mühendislik Akustiği 1 ve C1 Akustik Sertifikasına  sahiptir.

Son olarak, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 28 inci maddesinin (a) bendi gereği Tablo-9’da yapılar için getirilen esasların sağlanıp sağlanmadığını yapı ruhsatı ve izni aşamasında ilgili belediye’nin bu çerçevede yapacağı veya yapılmasını isteyeceği raporu hazırlamak için C1 Bina akustiği sertifikasını almıştır.