Akustik Tanımlar

A- Genel Tanımlar

Akustik Uygulama için Genel Tanımlar

Akustik tanımlar yol gösterici olarak doğru akustik ortamın sağlanması için yol göstericidirler.

1. Ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBA): İnsan işitme sisteminin düşük basınçlı seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren ve gürültüden olan etkilenmeyi
belirleyen ve gürültü kontrolünde yaygın olarak kullanılan A-ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek sayılı bir ses düzeyi birimi, Ağırlıklı darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔLw): 1/3 oktav bantlarda belirlenen darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi ΔL’ nin bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,
2. Ağırlıklı ses azaltma indeksleri (Rw, R’w): Yapı elemanlarının yalıtım performanslarını belirtmek üzere elemanın ses azaltım indeks veya görünür ses azaltım indeksi değerlerinden, bir referans eğri
kullanılarak elde edilen tek sayılı yalıtım göstergelerini,

Değerler


3. Ağırlıklı ses azaltma iyileştirme indeksi (ΔRw) (Delta R w):1/3 oktav bantlarda belirlenen ses azaltma iyileştirme indeksi ΔR’ nin; bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,
4. Ağırlıklı ses yutuculuk kat sayısı (αw) (Alpha w): Ses yutuculuğunun frekansa bağlı değerlerinin bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,
5. C – Ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBC): 35 Hz’e kadar alçak frekans seslerine sahip gürültülerin değerlendirilmesinde kullanılan ve C ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek sayılı ses düzeyi birimini,


6. Çevresel gürültü veya dış gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, rüzgar türbinleri, açık alanda kullanılan makina ve donatım, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri işletmeler ile rekreasyon alanları ve eğlence yerleri, lunapark, çocuk oyun alanları, spor alanları ve insan etkinlikleri sırasında oluşan
zararlı veya istenmeyen hava doğuşlu sesleri,
7. Desibel (dB): Ölçülen seslerin güç, şiddet ve basınçlarının, işitilebilen en hafif ses referans alınarak, bu referans değere göre karşılaştırılması ile elde edilen sonucun logaritmik olarak verildiği “düzey”in birimini,
8. Dış duvar: Bina dışı ile bina iç bölümlerini ayıran düşey yapı elemanını,
9. Dış yapı elemanları: Dış gürültü kaynaklarına ve diğer çevresel etkenlere maruz kalan, bir dış
ortamla iç ortamı ayıran ve kapı, pencere gibi bileşenleri de içeren dış duvar, giydirme cephe, çatı, teras ve altı açık döşemeleri belirten dış kabuk elemanlarını,

İletim


10. Doğrudan iletim: Bir yapı elemanına gelen seslerin elemanın titreşimi ile katı ortam doğuşlu olarak veya eleman üzerindeki yarıklar, panjurlar ve havalandırma üniteleri gibi boşluklar ile hava doğuşlu olarak elemanın arkasına iletilmesini,
11. Dolaylı veya yanal iletim: Bir alıcı odasına bitişik odadan bölme elemanı aracılığı ile doğrudan iletilen seslerin dışında, yan duvarlar, tavan, döşeme gibi bölme elemanına bitişik olan veya olmayan diğer elemanlar ile hava veya katı doğuşlu olarak iletilmesini,
12. Döşeme: Bina iç bölümlerini yatay olarak ayıran yapı elemanlarını,

Hava doğuşlu ses

13. Hava doğuşlu ses: Havada bulunan ses kaynağının titreşimi ile hava içinde yayılan ve uzak mesafelere iletilen sesleri,
14. Hava doğuşlu ses yalıtımı: Bir elemana çarpan hava doğuşlu sesin elemanın arkasına iletildiğinde ortaya çıkan ses azalımından elde edilmiş, alıcı odasının akustik koşullarını da hesaba katan spektral veya tek sayılı yalıtım göstergesi değerini,
15. Hertz (Hz): Saf ton ses dalgasının saniyedeki titreşim sayısını gösteren birimi,
16. İç ortam gürültüsü veya iç gürültü: Bina içindeki mekanik ve elektrik tesisat gürültüsü ve her türlü komşuluk gürültüsü kaynaklarından doğan ve mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü,
17. 1/3 Oktav bant: Her oktav bandın 3’e bölünmesi ile daha detaylı analizlere olanak veren ve bant genişliği merkez frekansın % 23’üne eşit olan frekans bandını,
18. Reverberasyon veya çınlama süresi (T): Hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynağının susmasından itibaren ses basınç seviyesinin 60 dB azalması için geçen süre olup, bir hacmin akustik özelliğini frekansa bağlı olarak belirleyen ve ses yalıtımının değerlendirilmesinde de kullanılan parametreyi

Akustik Tanımlar neye yarar?

Yapı veya mekan akustiğinde yol göstericidirler.

Akustik Tanımlar

Akustik danışmanlar tüm bu tanımlamaları ve gerekli görülen testler sonucunda değerlendirmelerini yaparak sonuca ulaşmaktadırlar.

https://www.feltbimarket.com/

Talep Formu
close slider

E-posta ve telefonla bilgilendirilmeyi kabul ediyorum.*
Gizlilik Sözleşmesi'ni okudum onaylıyorum.*