Skip links

Yapı Faaliyet Alanlarımız

Proje Yönetimi

 1.  Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları:
 • Müşterinin ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirleme.
 • Proje alanının ve çevresinin detaylı analizi.
 • Yerel yönetmelikler, inşaat standartları ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda ön analizler ve raporlar hazırlama.
 1. Ön Proje Çalışmaları:
 • Planlama, işlevsellik ve görsel tasarımın belirlenmesi.
 • Müşteri geri bildirimlerini içeren ön tasarım sunumu.
 • Projenin kabul edilmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması.
 1. Kesim Proje Çalışmaları:
 • Ön proje tasarımının daha ayrıntılı bir versiyonunun oluşturulması.
 • Bina ölçümleri, planları ve kesitlerin hazırlanması.
 • Yapısal ve mühendislik gereksinimlerin belirlenmesi.
 • Bina içi ve dışı ayrıntıların çizimleri.
 1. Uygulama Projeleri Çalışmaları:
 • Kesin projenin geliştirilmesi ve detaylandırılması.
 • Projenin ve detaylarının oluşturulması için proje disiplerinin arasındaki

      koordinasyonun yapılması ( mimari, statik, mekanik, elektrik ve alt yapı

      projelerinin hazırlanmasına esas olan koordinasyon ).

 • İnşaat için gerekli uygulama projelerinin ve detayların hazırlanması.
 • Malzemelerin seçilmesi, gerekli metraj listelerinin hazırlanması ve

      maliyet analizlerinin belirlenmesi.

 1. Sistem ve Montaj Detayları:
 • Enerji verimliliği ve güvenlik önlemlerinin entegrasyonu.
 1. İmalat Detayları:
 • İnşaat için gerekli tüm ayrıntıların çizimleri.
 • İnşaat malzemelerinin ve yapı elemanlarının spesifikasyonları.
 1. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması:
 • Proje için gerekli teknik şartnamelerin yazılması.
 • İnşaat malzemeleri, işçilik standartları ve diğer gereksinimlerin belirlenmesi.
 1. Keşif ve Maliyet Analizlerinin Yapılması:
 • Proje için tahmini maliyetlerin hesaplanması.
 • İnşaat işlerinin keşfi ve maliyet analizlerinin hazırlanması.
 • Bütçe ve zaman çizelgelerinin oluşturulması.

ISI YALITIMI UYGULAMALARI

 1. İnceleme ve Değerlendirme: İlk adım, mevcut yapının ısı yalıtım ihtiyaçlarını belirlemek için bir inceleme ve değerlendirme sürecini içerir. Bu aşamada, mevcut ısı yalıtım eksiklikleri, ısı kaynakları ve enerji verimliliği analizi yapılır.
 2. Tasarım: Isı yalıtım projenin tasarım aşaması, uygun ısı yalıtım malzemelerinin ve yöntemlerinin seçilmesini içerir. Bu aşamada, izolasyon malzemesinin türü, kalınlığı, yerleşimi ve detayları belirlenir.
 3. Teknik Dokümantasyon: Proje için gerekli teknik çizimler ve belgeler hazırlanır. Bu belgeler, uygulama sırasında takip edilmesi gereken detayları içerir.
 4. İnşaat Aşaması: Isı yalıtım malzemelerinin uygulanması aşamasıdır. Bu, duvarlar, tavanlar, çatılar, pencere ve kapı çevreleri dahil olmak üzere yapının farklı bölgelerinde yapılabilir. İnşaat ekibi, teknik dokümantasyona uygun olarak yalıtımı uygular.
 5. Kalite Kontrol ve Denetim: Uygulama aşamasında kalite kontrol ve denetim sürekli olarak yapılır. Malzeme kalitesi, işçilik ve uygunluk sürekli olarak kontrol edilir.
 6. Performans Testleri: Isı yalıtımının etkinliğini değerlendirmek için son aşamada performans testleri yapılır. Bu testler, ısı yalıtımının gerekliliklere uygun bir şekilde çalıştığını onaylar.
 7. Raporlama ve Belgelendirme: Projenin sonunda, tamamlanan iş hakkında bir rapor hazırlanır. Bu rapor, işin başarıyla tamamlandığını ve tüm gereksinimlere uygun olduğunu gösterir.
 8. Müşteri Eğitimi: Müşteriye, ısı yalıtım sistemini nasıl sürdürmesi ve bakım yapması gerektiği konusunda eğitim verilir.

SES YALITIMI UYGULAMALARI

 1. İnceleme ve Değerlendirme: İlk adım, yapının ses yalıtım ihtiyacının belirlenmesi için bir inceleme ve değerlendirme sürecini içerir. Bu aşamada, gürültü kaynakları, ses geçiş noktaları ve hassas bölgeler tanımlanır.
 2. Tasarım: Ses yalıtım projenin tasarım aşaması, uygun ses yalıtım malzemelerinin ve yöntemlerinin seçilmesini içerir. Bu aşamada, izolasyon malzemesinin türü, kalınlığı, yerleşimi ve detayları belirlenir.
 3. Teknik Dokümantasyon: Proje için gerekli teknik çizimler ve belgeler hazırlanır. Bu belgeler, uygulama sırasında takip edilmesi gereken detayları içerir.
 4. İnşaat Aşaması: Ses yalıtım malzemelerinin uygulanması aşamasıdır. Bu, duvarlar, tavanlar, zeminler, pencere ve kapı çevreleri dahil olmak üzere farklı bölgelerde yapılabilir. İnşaat ekibi, teknik dokümantasyona uygun olarak yalıtımı uygular.
 5. Kalite Kontrol ve Denetim: Uygulama aşamasında kalite kontrol ve denetim sürekli olarak yapılır. Malzeme kalitesi, işçilik ve uygunluk sürekli olarak kontrol edilir.
 6. Performans Testleri: Ses yalıtımının etkinliğini değerlendirmek için son aşamada performans testleri yapılır. Bu testler, ses yalıtımının gereksinimlere uygun bir şekilde çalıştığını onaylar.
 7. Raporlama ve Belgelendirme: Projenin sonunda, tamamlanan iş hakkında bir rapor hazırlanır. Bu rapor, işin başarıyla tamamlandığını ve tüm gereksinimlere uygun olduğunu gösterir.
 8. Müşteri Eğitimi: Müşteriye, ses yalıtım sisteminin nasıl sürdürülmesi ve bakım yapılması gerektiği konusunda eğitim verilir.

MESLEKİ KONTROLCÜLÜK HİZMETLERİ

 1. Proje Planlama ve Danışmanlık: Projenin başlamadan önce planlanması, gereksinimlerin belirlenmesi, maliyet tahmini ve süreç yönetimi konularında danışmanlık sağlama.
 2. Proje Denetimi: Projenin tüm aşamalarında, inşaatın ilerlemesini takip etme, kalite kontrolü ve uygunluğu denetleme.
 3. Süre Yönetimi: İnşaatın zaman çizelgesinin uygun bir şekilde yönetilmesini sağlama, gecikmeleri ve aksaklıkları önleme.
 4. Maliyet Yönetimi: Proje bütçesinin kontrol altında tutulmasını ve maliyet aşımı risklerini azaltma.
 5. Kalite Kontrolü: İnşaat malzemeleri ve işçiliğin kalite standartlarına uygun olmasını sağlama.
 6. Proje Dokümantasyonu: Tüm proje belgelerinin düzenlenmesi ve saklanması, gerektiğinde paydaşlar arasında iletişimi kolaylaştıran bir belge yönetimi sağlama.
 7. Risk Yönetimi: Proje sürecinde ortaya çıkan riskleri tanımlama, analiz etme ve bu riskleri azaltma veya yönetme stratejileri geliştirme.
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği: İşçilerin güvenli çalışma koşullarına sahip olduğundan emin olma, işçi sağlığı ve güvenliğine uyulmasını sağlama.
 9. İzin ve Ruhsat Yönetimi: Gerekli izinlerin alınması, yasal gereksinimlere uyulması ve resmi kurumlarla ilişkilerin yönetimi.
 10. Çevresel Uyumluluk: Projenin çevresel düzenlemelere ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğundan emin olma.
 11. Proje İletişimi: Paydaşlar arasında düzenli iletişim sağlama, güncellemeler sunma ve sorunların çözümüne yardımcı olma.
 12. Son İşler ve Teslimat: İnşaatın son aşamalarında, işin tamamlanması, anahtar teslimi ve kabul süreçlerini yönetme.

YAPILARDA ISI YALITIMI DANIŞMANLIĞI

 1. İnceleme ve Değerlendirme: Bina veya projenin mevcut ısı yalıtım durumunun incelenmesi. Isı kaynaklarının, bina zarfının ve iklimlendirme sistemlerinin analizi.
 2. Yasal ve Standart Uyumluluğu: Yerel, bölgesel ve ulusal yasal düzenlemelere ve ısı yalıtımı standartlarına uygunluğun sağlanması.
 3. Enerji Verimliliği Değerlendirmesi: Mevcut enerji tüketiminin ve maliyetlerin analizi. Enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi.
 4. Isı Yalıtım Tasarımı: Projenin ihtiyaçlarına uygun ısı yalıtım stratejilerinin tasarlanması. Malzeme seçimi ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi.
 5. İzleme ve Denetim: İnşaat sırasında ısı yalıtımının doğru bir şekilde uygulandığını teyit etme. Malzeme kalitesi ve işçilik kontrolü.
 6. Maliyet ve Getiri Analizi: Isı yalıtımı yatırımının maliyetlerinin ve geri dönüş süresinin hesaplanması. Yatırımın uzun vadeli getirisinin değerlendirilmesi.
 7. Teknik Dokümantasyon: İnşaat projelerine dahil edilmek üzere ısı yalıtım detaylarının hazırlanması ve belgelenmesi.
 8. Eğitim ve Farkındalık: Proje sahipleri, tasarım ekipleri ve inşaat ekibi üyeleri için ısı yalıtımı konusunda eğitim verme. Farkındalık yaratma.
 9. Son İşler ve Performans Testleri: İnşaatın tamamlanmasından sonra, ısı yalıtımının etkinliğini ölçmek için performans testleri yapma.

YAPILARDA SES YALITIMI DANIŞMANLIĞI

 1. İnceleme ve Değerlendirme: Bina veya proje içindeki ses kaynaklarının ve hassas bölgelerin tespit edilmesi. Dışarıdan gelen gürültü kaynaklarının ve iç mekanlardan yayılan seslerin analizi.
 2. Yasal ve Standart Uyumluluğu: Yerel, bölgesel ve ulusal yasal düzenlemelere ve ses yalıtımı standartlarına uygunluğun sağlanması.
 3. Ses Yalıtım Tasarımı: Projenin ihtiyaçlarına uygun ses yalıtım stratejilerinin tasarlanması. Malzeme seçimi, duvar, tavan ve zemin detayları, pencere ve kapı tasarımı gibi önemli unsurların belirlenmesi.
 4. Teknik Dokümantasyon: İnşaat projelerine dahil edilmek üzere ses yalıtım detaylarının hazırlanması ve belgelenmesi.
 5. Maliyet Tahmini ve Bütçe Yönetimi: Ses yalıtımı maliyetlerinin ve bütçesinin hesaplanması. Yatırımın uzun vadeli getirisinin değerlendirilmesi.
 6. İzleme ve Denetim: İnşaat sırasında ses yalıtımının doğru bir şekilde uygulandığını teyit etme. Malzeme kalitesi ve işçilik kontrolü.
 7. Performans Testleri: İnşaatın tamamlanmasının ardından ses yalıtımının etkinliğini ölçmek için akustik performans testleri yapma.
 8. Eğitim ve Farkındalık: Proje sahipleri, tasarım ekipleri ve inşaat ekibi üyeleri için ses yalıtımı konusunda eğitim verme. Farkındalık yaratma.
 9. Özel Uygulamalar: Özellikle hassas ses gereksinimleri olan projelerde, özel ses yalıtım çözümleri ve teknik destek sağlama.