Akustik Nedir?Kapalı bir yerde sesin duyulup dağılma tarzını incelemeye verilen addır.
Kulakta ses duyusu meydana getiren esnek karakterli boyuna titreşimlerin madde içerisindeki yayılımı ile bu titreşimleri meydana getiren cisimlerin kendi titreşimlerini incelemesidir.
Akustik bir yerdeki sesin genel olarak nasıl geleceğini, nasıl daha iyi halde olacağını araştırır.

AKUSTİK KONFOR NEDİR?
Konuşmaların anlaşılabilir olduğu
Seslerden dolayı sıkıntı yaratmayan
Zihni oyalayıp, yormayan
Uygun konsantrasyona imkan veren koşulların sağlanmasıdır.
Anlatılanların daha iyi anlaşılması ve kavranması akustik nedir sorusunun cevabıdır.

YANKI-YANSIMA
Yankı, sesin bir mekandaki binlerce tekrarı ve rastgele oluşan yansımalardan meydana gelir.
İlk olarak ses kaynağından direkt olarak gelen ses dalgaları bize ulaşır. Ardından özellikle ana yüzeylerden çarpıp gelen ilk yansımaları duyarız. Bu yansımalar bize bulunduğumuz mekanın büyüklüğü hakkında fikir verir. Daha sonraki yansımalar sayıca çok fazla ve rastgele olduğu için beynimiz bunları ayrı ayrı algılayamaz ve tüm bu yansımaları tek bir ses gibi duyarız.

 

Akustik Nedir?

YANKI SÜRESİ

Akustik ile ilgili standartlara göre sınıflarda yankı süresinin genellikle 0.6 sn – 0.7 sn altında olması gereklidir.

Farklı gruplar gürültü oluşturur
Farklı gruplar gürültü oluşturur.
Koridorda gürültülü aktiviteler
Koridorda gürültülü aktiviteler
Bu sesler ortam gürültüsünün bir parçasıdır
Bu sesler ortam gürültüsünün bir parçasıdır
Dinlememe
Dinlememe


SİNYAL-GÜRÜLTÜ ORANI
• Akustik konforun üçüncü bileşeni “Sinyal-Gürültü Oranı’(SGO)dır. (Duyulması) İstenilen ses (sinyal) ile ortam gürültüsü seviyeler arasındaki fark Sinyal – Gürültü Oranı’dır
• işitme yeteneği normal olanlar için +15 desibel SGO gerekir.
• Ortam gürültüsünün kişilerin konuşmasının anlaşılabilirliğini konuşmacıdan uzaklaştıkça azaldığını anlatıyor

Kulağımıza gelen sesin bir kısmı direk geldiği gibi bir kısmı da duvarlardan,zeminden ve tavandan yansıyarak gelir. Özellikle sert olan yüzeylerde cam,seramik boya gibi yüzeyler ses yutucu olmadığı için yankılanmaya sebep olur.Burada amaç sesin,ses kaynağından direk ve kaliteli gelmesini sağlamaktır.Bunun çözümü ses yutum katsayıları yüksek olan ses yutucu malzemeler ile akustik konforu sağlamaktır. Belirli ölçümlerle ideal konforun sağlanabileceği miktarda ses yutucu malzemeleri kullanılarak istenilen konfor sağlanmaktadır. Mekanlarda tavanları, duvarları, tabanları yüksek ses yutucu yüzeyler haline getirerek yankı süresi kısaltılabilmektedir.
Mekanlarda arka duvarlarının, tavanların yapılan ölçümlere göre ses yutum katsayısı yüksek olan Feltbi Dekor keçe gibi ses yutucu malzemeler ile kaplanması çok önemlidir. Feltbi Dekor ile kaplanarak aynı zamanda istenen görselle bu akustik konforu sağlamaktadır.
Mekanların duvarlarında ses yutucu özelliği olan panolar, tablolar, paneller kullanılabilmektedir.
Mekanlarda koridorlarda, spor salonlarında ve müzik odalarında muhakkak duvarların ses yutucu malzemeler ile kaplanması ve akustik konforun sağlanması şarttır.
Mekan içinde duvara asılı olarak kullanılan birçok materyalin ses yutucu malzemeler kullanılarak elde edilmesi akustik konforu destekleyecektir. Akustik problemlerin kaynaklarını ele alınmalı,akustik problemler için gereken ölçümler ve değerlendirmeler sonrası akustik danışman görüşleri alınarak doğru planlamaların yapılması,akustik kriterlerin kabul edilebilir sınıra getirilmesi ve akustik konforun sağlanması hem sağlık,hem verimlilik için çok önemlidir.https://www.feltbimarket.com/

Talep Formu
close slider

E-posta ve telefonla bilgilendirilmeyi kabul ediyorum.*
Gizlilik Sözleşmesi'ni okudum onaylıyorum.*