GEOTEKSTİL KEÇE

geotekstil
geotekstil keçe

GEOTEKSTİL KEÇE KULLANIMI

Yol inşaatlarında, taban zemininin gerilme-şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerini iyileştirmek için geotekstil keçe güçlendirilir.Bu durumda dinamik bir problem olduğu unutulmadan, malzemenin davranışının tekrarlı yükler altında deneylerle belirlenmesi gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

Bu çalışmada, İzotropik koşullarda ve drenajsız olarak gerçekleştirilen deneyler sonucunda rastgele dağılımlı geotekstil güçlendirmesinin zeminin dinamik yükler altındaki mukavemetini belirgin bir şekilde arttırdığı gözlenmiştir.

Geotekstil Keçeler ve Kullanım Alanları

Elde edilen sonuçlara göre, örgüsüz geotekstiller örgülülere göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. Bunun sebebi, örgüsüzlerin sahip oldukları daha yüksek elastisite ve sürtünme katsayısı değeridir.

  • Geotekstil Keçeler ve Görevleri

Geotekstiller, geogridler, geomembranlar, geonetler, geokompozitler ve geosentetik kil kaplamaları ve diğer bazı ürünleri de kapsamına alan geosentetikler geleneksel malzemelerle birlikte kullanılmakta ve başlıkları ile özetle şu avantajları sağlamaktadır: kontrolü, imalat kalite kontrolü, maliyetteki kazanımlar, teknik üstünlük, inşaat süresini kısaltma, malzemede geliş ve çevresel duyarlılık.

  • Ayırma Fonksiyonu

Geotekstil, ince daneli zemin ile kaba daneli zemin ara yüzeyine yerleştirildiğinde ayırma fonksiyonu görür. Ve böylece üst yapıdan gelen dinamik veya statik yükten dolayı oluşacak malzeme karışımını önlemiş olur.

  • Filtrasyon Fonksiyonu

Geotekstil, bi filtre gibi davranarak, suyun geçişine izin verir ama buna karşın belirlenmiş en küçük dane çaplı zemini tutar ve sürüklenmesine izin vermez. Geotekstil keçe su akımına karşı yerleştirilir.

  • Drenaj Fonksiyonu

Geotekstil kendi bünyesindeki sıvı veya gazı istenilen çıkışa doğru taşır. Bu iletim sırasında, sıvı yada gaz bünyesinde toplanır.Kendi bünyesi içerisinde aktarılır.

  • Koruma Fonksiyonu

Geotekstil, deformasyonu ve gerilmeyi azaltarak ya da yayarak istenilen malzemeyi korur. İki malzeme arasına yerleştirilen geotekstil (örneğin asfalt kaplama ile eski yol kaplaması arasına veya geomembran ile agrega arasına) malzemelerden birini korur (asfalt kaplama veya geomembran). malzemelerden birini korur.

Geotekstil keçe Yalıtım Fonksiyonu

Geotekstiller, geçirimsiz bir tabaka oluşturmak için bitüm veya plastik yalıtım malzemeleriyle doygun hale getirilir. Ve bir çeşit membran görevi görür.

Geotekstillerin son 20-30 yılda kullanımlarının giderek artmakta ve inşaat mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümlerinde etkin oldukları gerçektir.

https://www.feltbimarket.com/geotekstIl-kece

Geotekstil Keçeler Kullanım Alanları – Kullanım Şemaları

Capture
Capture1
eb9e6914
1020893
Talep Formu
close slider

    E-posta ve telefonla bilgilendirilmeyi kabul ediyorum.*
    Gizlilik Sözleşmesi'ni okudum onaylıyorum.*