Binaların Gürültüden Korunması Yönetmeliği

Binaların gürültüden korunması yönetmeliği ile çağımızın sorunu olan ses problemlerine çözüm getirilmiştir.Yapılarda kullanılan yapı malzemeleri için kullanılan hesaplama modellerinde yeni yönetmelik gereğince uygun değerler sahip ürünler kullanılmaktadır.

Binaların gürültüden korunması yönetmeliği

  1. Ses yalıtım ölçümlerinde TS EN ISO 16283-1-2-3 standartlarında belirtilen teknikler kullanılır.
  2. Tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklı gürültünün kontrolü amacıyla Tablo 1 ve 2 de verilen standartlar uygulanır.
  3. Binalarda ekipmanından kaynaklanan iç gürültülerin değerlendirilmesi TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032’ye göre yapılmaktadır.
  4. Mekanik sistem kurulumu tamamlanıp işletmeye alınması aşamasında idarece istenmesi halinde yerinde TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032 standartlarına göre ölçümler yapılır.

Ölçüm sonuçlarının sınır değerlerden yüksek çıkması durumunda Tablo 1 ve 2 de verilen standartlara göre önlem alınır.

  1. 2012 den beri kullanılan yönetmelik 31.Mayıs.2017 tarih ve 30082 sayılı yeni yönetmelik ile değiştirilerek Binaların Gürültüden Korunması yönetmeliği devreye alınmıştır.

Binaların gürültüden korunması yönetmeliğinde 31.Mayıs.2018 tarihindeki düzenleme ile de 31.Mayıs.2019 tarihine yapılacak başvurularda bakanlıkça sertifikalandırılmış D1 Bina Akustiği Mühendisi imzalı Akustik Rapor, 31.Mayıs.2019 tarihinden sonra ise Akustik Proje ile ruhsat verileceği hükme bağlanmıştır. Bütün bu proje ve tasarım mevcut yeni yönetmeliğe ve TS EN ISO 12354:2018’e göre yapılmalıdır.

https://www.feltbimarket.com/

TABLO 1: Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı: Uygulanacak standart
 1 Yapı elemanları
a) Hareketli veya katlanır bölme elemanları
b) Camlı-camsız modüler bölme elemanları
c) Hafif malzemeli bölme elemanları
TS EN ISO 10140-1
-Ek A Duvarlar
-Ek F Döşemeler
TS EN ISO 10140-2
2 Yapı bileşenleri:
a) Kapılar
b) Pencereler -doğramaları ile birlikte
c) Camlar – doğramasız
TS EN ISO 10140-1
-Ek B Kapılar
-Ek C Pencereler
-Ek D Cam eleman
TS EN ISO 10140-2
3 Ses yalıtımını arttırıcı katmanlar:
a) Masif duvar veya hafif plak duvarlarda uygulanan sönümlendirici malzemeler
b) Asma tavanlar
TS EN ISO 10140-1
Ek G- Akustik kaplamalar –
Hava ile yayılan ses
yalıtımının iyileştirilmesi
TS EN ISO 10140-2
TABLO 2: Darbe Ses Yalıtımı: Uygulanacak standart
 1 Yapı elemanları(Darbe sesi yalıtımı)
a) Hareketli veya katlanır bölme elemanları
b) Camlı-camsız modüler bölme elemanları
c) Hafif malzemeli bölme elemanları
TS EN ISO 10140-3
2 Ses yalıtımını arttırıcı katmanlar:
a) Yüzer döşemelerde kullanılan serilebilir malzemeler
b) Döşemelerin üzerinde kullanılan kaplama malzemeleri
c) Mekanik merkezlerde boşluklu döşemelerde kullanılan esnek destekler
TS EN ISO 10140-1
Ek H Zemin Kaplamaları –
Darbe sesi yalıtımının
iyileştirilmesi
TS EN ISO 10140-3
Talep Formu
close slider

E-posta ve telefonla bilgilendirilmeyi kabul ediyorum.*
Gizlilik Sözleşmesi'ni okudum onaylıyorum.*